Tilmelding til New Year Walkathon og Offline-Walks

Tilmelding via nedenstående procedure

 1. Afkryds hvilket event/events du ønsker at tilmelde dig.

 2. Udfyld dine kontaktoplysninger.

 3. ​Indsend din tilmelding ved at trykke på knappen "Indsend" eller ved at trykke enter. 

 4. Du overfører et samlet beløb for det/de tilmeldte events, via MobilePay til 28430623 (Nicolaj Halberg)

Priser:

 • Offline-Walks, 50kr. pr. event.

 • New Year Walkathon, inklusiv fri deltagelse i Offline-Walks, 350kr.

Ved tilmelding til New Year Walkathon, afkrydses også hvilke Offline-Walks der ønskes deltagelse i. Vi følger myndighedernes anbefalinger ift. Covid-19, hvorfor der pt. er 48 deltagerpladser pr. event. Din tilmelding er derfor først gældende, når vi har registreret din betaling og du har modtaget en bekræftelsesmail.

Se tilmeldingsbetingelser under tilmeldingsblanketten. 

Tilmeldingsblanket
Afkryds for ønsket deltagelse

Tak for din indsendelse!

Tilmeldingsbetingelser
 • Personlige oplysninger, der afgives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i et eller flere events opbevares sikkert af arrangørerne og videregives eller sælges aldrig til tredjepart. E-mails og mobilnummer anvendes udelukkende til at sende nødvendig information til deltagere for at sikre afviklingen af respektive events, og deltageren har ikke mulighed for at afmelde denne kommunikation.
 • Fotos, filmoptagelser og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med et event, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne, herunder også til markedsføringsformål. For tilladelse til brug af fotos, kontakt venligst arrangørerne.
 • Ved tilmelding og betaling modtager man en bekræftelsesmail. Modtager man ikke en bekræftelsesmail inden for 24 timer, bedes man kontakte arrangørerne via offlinetravelling@gmail.com. Deltager har ansvar for at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte.
 • Deltageren har jf. Forbrugeraftaleloven om handel på internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen.
 • Det er muligt mod et overdragelsesgebyr på 50 kr., at overdrage sin deltagerplads til en anden person. Overdragelse sker ved direkte kontakt til arrangørerne på offlinetravelling@gmail.com
 • Deltagere skal være ved godt helbred og mene sig i stand til at fuldføre hele distancen ved event start.
 • Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at arrangørerne ikke drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under et event, og som ikke kan tilskrives arrangørerne. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse.
 • Arrangørerne kan aflyse de respektive events ved force majeure, det vil sige på baggrund af forhold på eventdagen der umuliggør afvikling af eventet, såsom myndighedspåbud eller -forbud, uvejr, ulykker eller omstændigheder i øvrigt, som er ude af arrangørernes kontrol. I tilfælde, hvor arrangørerne har afholdt alle omkostninger knyttet til eventets afvikling, har deltager ikke ret til refundering af deltagergebyr eller andre omkostninger i forbindelse med sin tilmelding til eventet.  Arrangørerne vil i tilfælde af sådanne ekstraordinære hændelser eller omstændigheder i muligt omfang tage passende og rettidige forholdsregler med henblik på at minimere de økonomiske omkostninger som følge af aflysningen. Eventuelt overskud vil medføre delvis tilbagebetaling af deltagergebyret